RADIONICE – PLES

 

“Kuća dobrih tonova” nudi i plesne radionice za sve uzraste djece gdje mogu da nauče više vrsta plesa, plesne korake i koreografije, ali i da se bave sportom.

Ples je veoma bitan za djecu jer uključuje fizičku aktivnost koja je važna za pravilan rast i razvoj, a veoma bitno je da se djeca kroz ples i igru druže i stiču nova poznanstva.

Vrste plesova koje se rade na plesnim radionicama su latinoamerički (Samba, Rumba, Salsa), hip-hop vrste plesa, kaubojski kao i drugi.