„Kuća dobrih tonova” će u partnerstvu sa organizacijama iz Austrije, Grčke i Slovačke, a uz podršku Fonda „Kreativna Evropa“ u naredne dvije godine realizirati projekat „Songs for Europe“. Time je „Kuća dobrih tonova” iz Srebrenice postala jedna od pet organizacija iz Bosne i Hercegovine koje su dobile podršku Fonda „Kreativna Evropa“ za realizaciju projekata kulturne suradnje.

Izvršni direktor „Kuće dobrih tonova“ Ismar Porić je prisustvovao svečanoj promociji projekata u Sarajevu i tim povodom izjavio kako je za bh. društvo bitno da se o Srebrenici u Evropi govori u jednom posve novom i pozitivnom kontekstu.

“Izrazito je važno biti dio jednog velikog međunarodnog projekta i dio tima koji radi na kreiranju jednog novog pristupa muzičkoj edukaciji i pritom to raditi iz Srebrenice. U projekat su uključeni međunarodne organizacije kao što su El Sistema i Superar i čitav projekt će biti pod vodstvom direktora ‘Bečkih dječaka’ profesora Geralda Wirtha. Sama spoznaja da kao ravnopravni partneri ulazimo u projekt sa ovakvim svjetski priznatim stručnjacima i međunarodnim organizacijama nam predstavlja veliku čast i potvrdu kvalitete rada naše organizacije“, rekao je Porić.

“Izrazito je važno biti dio jednog velikog međunarodnog projekta i dio tima koji radi na kreiranju jednog novog pristupa muzičkoj edukaciji i pritom to raditi iz Srebrenice. U projekat su uključeni međunarodne organizacije kao što su El Sistema i Superar i čitav projekt će biti pod vodstvom direktora ‘Bečkih dječaka’ profesora Geralda Wirtha. Sama spoznaja da kao ravnopravni partneri ulazimo u projekt sa ovakvim svjetski priznatim stručnjacima i međunarodnim organizacijama nam predstavlja veliku čast i potvrdu kvalitete rada naše organizacije“, rekao je Porić.

„Songs for Europe“ je projekt koji se fokusira na dijeljenje znanja i razvoja IT alata/programa koji mjere pažnju, angažman i pjevačke performanse studenata i mladih umjetnika. Kroz projekat će se kreirati onlina baza podataka/biblioteka sa pedagoški relevantnim repertoarom i analiziranim nastavnim sekvencama koje će biti dostupne javnosti, školama i svim ostalim organizacijama iz oblasti muzičke edukacije.

Fotografije: EU Info centar

Leave a Reply