Fondacija KDT je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja provodi socijalne, ekonomske i obrazovne programe namijenjene pripadnicima ranjivih i marginaliziranih kategorija kako bi ih se osposobilo da aktivno i ravnopravno učestvuju u društvu. Rad Fondacije pokreče uvjerenje da će svakodnevni politički, socijalni, ekonomski život u Bosni i Hercegovini biti kvalitetniji ukoliko u njemu učestvuju sve kategorije društva podjednako, bez obzira na socijalnu, etničku, nacionalnu ili neku drugu pozadinu. Stoga je prioritet njenog djelovanja stvaranje uvjeta u kojima će se svi članovi društva osjećati jednako, ravnopravno i uključeno.

Fondacija KDT daje podršku povratnicima, raseljenim osobama i socijalnim ugroženim pojedincima kod stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i osnaživanja njihovih građanskih kapaciteta učestvujući i podržavajući tako procese oporavka građanskih, civilizacijskih i kulturnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Pojedinci koji pripadaju nekoj od ranjivih ili marginaliziranih skupina čiji je status u fokusu rada Fondacije su ujedno uključeni u aktivnosti Kuće dobrih tonova kao građani volonteri i roditelji koji dobrovoljno upućuju djecu prema sadržajima koje za njih kreiramo. 

Pomoć i podrška beskućnicima, žrtvama prirodnih katastrofa, kao i promocija koncepta energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije su također u fokusu djelovanja Fondacije čiji programi ne isključuju ni prioritetne kategorije izvan granica Bosne i Hercegovine. 

Težeći značajnim postignućima i što većem broju uključenih u projektne aktivnosti, međunarodna saradnja, međusobna pomoć i razmjena iskustava i znanja su stožer na koji se naslanjaju sve programske aktivnosti i djelovanje Fondacije KDT.

NOVOSTI

Kuća dobrih tonova u Petrinji

Hrvatske gradove Petrinju, Sisak i Glinu je pogodio snažni zemljotres 29. decembra 2020. Građani su ostali bez domova, pitke vode i hrane, a gradske ulice su bile zatrpane usred obrušavanja. Procjenjuje se da je preko tri hiljade ljudi ostalo bez krova nad glavom, te da je uništeno preko 2500, a oštećeno oko 60 hiljada objekata.

Neposredno nakon zemljotresa, u ove hrvatske gradove su stizali volonteri iz drugih sredina donoseći hranu, odjeću i druge potrepštine, a mnoge evropske zemlje su hitno odobrile sredstva za obnovu i zbrinjavanje lokalnog stanovništva.

Kako bi pomogli građanima u susjednoj Hrvatskoj, humanitarna udruga „Bauern Helfen Bauern“ iz Salzburga je inicirala i finansirala projekat izgradnje montažnih kuća za porodice koje su ostale bez domova.

Projekat realizira Fondacija „KDT“ iz Sarajeva i u prvoj fazi se planira izgraditi 30 objekata od čega su osam objekata potpuno završeni i spremni za useljenje, dok su još dva u pripremi. Priključci na infrastrukturu se također vrše ubrzano. 

Kompletan građevinski materijal za izgradnju kuća se doprema iz Bosne i Hercegovine, a građevinska grupa iz Bratunca/Srebrenice, zajedno s kolegama iz Hrvatske, za pet dana uspiju završiti sve tesarske poslove na jednom objektu. Nakon toga slijede radovi na unutrašnjim instalacijama, opremanje i predaja objekta.

Fondacija „KDT“ koja operativno implementita ovaj projekat implementira zajedno s Bauern Helfen Bauern, a u čitav projektas je uključen „Caritas“ Biskupije iz Siska.