O NAMA

Fondacija KDT je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja provodi socijalne, ekonomske i obrazovne programe namijenjene pripadnicima ranjivih i marginaliziranih kategorija kako bi ih se osposobilo da aktivno i ravnopravno učestvuju u društvu. Rad Fondacije pokreče uvjerenje da će svakodnevni politički, socijalni, ekonomski život u Bosni i Hercegovini biti kvalitetniji ukoliko u njemu učestvuju sve kategorije društva podjednako, bez obzira na socijalnu, etničku, nacionalnu ili neku drugu pozadinu. Stoga je prioritet njenog djelovanja stvaranje uvjeta u kojima će se svi članovi društva osjećati jednako, ravnopravno i uključeno.

Fondacija KDT daje podršku povratnicima, raseljenim osobama i socijalnim ugroženim pojedincima kod stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i osnaživanja njihovih građanskih kapaciteta učestvujući i podržavajući tako procese oporavka građanskih, civilizacijskih i kulturnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Pojedinci koji pripadaju nekoj od ranjivih ili marginaliziranih skupina čiji je status u fokusu rada Fondacije su ujedno uključeni u aktivnosti Kuće dobrih tonova kao građani volonteri i roditelji koji dobrovoljno upućuju djecu prema sadržajima koje za njih kreiramo. 

Pomoć i podrška beskućnicima, žrtvama prirodnih katastrofa, kao i promocija koncepta energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije su također u fokusu djelovanja Fondacije čiji programi ne isključuju ni prioritetne kategorije izvan granica Bosne i Hercegovine. 

Težeći značajnim postignućima i što većem broju uključenih u projektne aktivnosti, međunarodna saradnja, međusobna pomoć i razmjena iskustava i znanja su stožer na koji se naslanjaju sve programske aktivnosti i djelovanje Fondacije KDT.

NOVOSTI