Radost stvaranja – radost življenja

Andreas Knapp, nagrađivani njemački fotograf, aktivista i član odbora El Sistema Evropa, je prilikom dvodnevnog boravka u Kući dobrih tonova u Srebrenici izjavio kako je bitno da u ovom gradu djeluje projekat koji izražava radost življenja i ljepotu stvaranja muzike, jer je to put prema oporavku ljudskih i društvenih vrijednosti.

„U Kući dobrih tonova sam doživio radost prisustvujući procesu stvaranja muzike kroz koji djeca postaju bolja razvijajući sve svoje ključne kompetencije. Kroz taj proces okupljaju se dobri ljudi, uče jedni od drugih, prenose jedni drugima ključne vrijednosti, što nas u konačnosti navodi da o ovoj kući mislimo kao o kući budućnosti“, rekao je Knapp, koji je pritom dodao kako je prilikom posjete Srebrenici obišao i dječje obdanište u Bratuncu gdje je prisustvovao muzičkim radionicama za djecu.

Andreas Knapp je realizirao mnoštvo fotografskih projekata, a poseban pažnju posvećuje odnosu između muzike, filma i fotografije. Njegove fotografije su objavljivali neki od najutjecajnijih svjetskih medija – New York Times, Frankfurter Allgemeinen Zeitung – i doprinosio je filmskoj stvaralaštvu – Trip to Asia – potpisujući se kao direktor fotografije. Kroz svoj profesionalni život je organizirao razne muzičke i kulturne događaje u Evropi, Aziji, Africi, Americi i Južnoj Americi, a surađivao je sa orkestrom Berlinske filharmonije.

Izložbe fotografija u izbjegličkim smještajima i pokretanje društvenog i integrativnog muzičkog projekta Hangarmusik u izbjegličkom kampu na nekadašnjem aerodromu Tempelhof u Berlin je projekat na kojem Knapp posljednjih mjeseci intenzivno radi.

Leave a Reply