Sve je počelo na „Muzičkom ljetnjem kampu“ u Srebrenici 2018. godine gdje je ostvarena  saradnja i prijateljske veze sa vršnjacima i muzičkim radnicima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske nakon čega je održan koncerta u koncertnoj dvorani „Vatroslava Lisinskog“ u Zagrebu, a saradnja nastavljena i danas.

Ovog puta sa našim prijateljima „Čarobna nota“ iz Niša održaćemo koncert koji je zakazan za srijedu, 7. septembra, u 19.30 časova u sali Simfonijskog orkestra u Nišu na kojem će, pored domaćina, učešće uzeti djeca iz Srebrenice i Prijedora.

Kroz vrlo pomno biran repertoar, koji uključuje najljepše tradicionalne pjesme iz zemalja regiona (BiH, Hrvatska, Srbija), klasične muzike (Mozart, Beethoven) i evergreene popularne muzike (Louis Armstrong, John Lennon), svim učesnicima se pruža prilika za pristup umjetnosti i kulturi i samim tim ih ohrabruje na interkulturalni dijalog, razumijevanje i zajedničku saradnju koja će ojačati njihovo učešće i šanse u društvu.

Učešćem u ovakvim događajima mladima se pruža prilika da se upoznaju, razmijene interese i iskustva, razvijaju socijalne i individualne identitete, uče jedni od drugih i međusobno se upućuju na kreiranje svakodnevnice kroz muziku, umjetnost i kulturu i imaju pristup kvalitetnim edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima gdje razvijaju osjećaj pripadnosti svijetu univerzalnih ljudskih vrijednosti.

Takođe, želimo poslati poruku da je u manjim sredinama moguće napraviti sadržaje koji pozivaju na pozitivne promjene u zajednici i šalju univerzalne poruke povjerenja, razumijevanja i odgovornosti svih nas za bolju i ljepšu budućnost.

Kroz svoje programe, povezivanje sa institucijama i organizacijama i saradnje, „Kuća dobrih tonova“ Srebrenica teži da postane regionalna platforma za upoznavanje, edukaciju i komunikaciju mladih ljudi u Zapadnom Balkanu i Evropi.

Punih jedanaest godina „Kuća dobrih tonova“ je najbolji primjer kako se muzikom, kulturom i obrazovanjem grade porušeni mostovi, sklapaju nova prijateljstva i stiču neraskidive veze širom Bosne i Hercegovine, regiona, Evrope i svijeta koje samo djeca mogu – iskreno i bez rezerve.

Koncerti u Prijedoru, Bijeljini i Nišu organizovani su uz podršku i saradnju sa USAID-ovim projektom izgradnje mira „PRO-Budućnost“ koji implementira Catholic Relief Services (CRS).

Leave a Reply