U radu naše kuće redovno učestvuju roditelji djece i mladih s kojima radimo kroz sastanke Savjeta roditelja. Sastajemo se kako bismo zajedno osmislili plan i program naših aktivnosti. Oni nam daju sugestije i prijedloge, a mi naše programe kreiramo prema onome što, između ostalih, i oni istaknu kao interes za njihovu djecu. Kroz razgovore s njima nastojimo otkriti šta regija Srebrenica zaista može ponuditi svojim stanovnicima.

Kroz naše učešće u zajednici nastojimo kreirati i projekte od šireg društvenog interesa koje kasnije implementiramo u našoj kući, na ulici ili u prirodi. Savjet roditelja nam također pomaže u rješavanju nekih praktičnih i logističkih dilema – prevoz, hrana, putovanja – što naš rad čini znatno lakšim. U radu naše kuće učestvuju roditelji, bez obzira na njihovu etničku, religijsku, socijalnu i svaku drugu pripadnost, i svojim učešćem potvrđuju da je interes njihove djece ispred svih drugih interesa.

Nakon devetogodišnjeg iskustva rada, svih aktivnosti koje su realizirane i rezultata koji su postignuti, zaključuje se da je u Srebrenici potrebno djelovati s ciljem da se potiče razvoj grada sa svim njegovim potencijalima, da se kroz umjetnost promoviraju univerzalne civilizacijske vrijednosti, da se mladim ljudima daju alati kako da se aktivno uključe u društvo, te da se generaciji njihovih roditelja omogući prostor koji će prepoznati kao mjesto re-obnove društvenih vrijednosti.

Imanjem povjerenja tamošnje populacije u naše ciljeve i djelovanje, moglo bi se intenzivnije i raznovrsnije raditi na uspostavi novog seta vrijednosti koji bi počivao na zajedničkom cilju – kreirati bolji društveni ambijent u Srebrenici i poticati razvoj održivog mira u BiH.

O drugim programima

Muzika

Edukacija

Film i književnost

Lifestyle

Volonterizam