Kroz nastavu muzike, od horskog pjevanja do instrumentalnog muziciranja, u zaštićenom okruženju djeca i mladi uče o vrijednostima drugih kultura i nacija, što ih potiče na interkulturalni dijalog, razumijevanje i međusobnu suradnju kako bi se ojačalo njihovo sudjelovanje u lokalnoj sredini, te poboljšale šanse u društvu.

Muzičku nastavu vode profesionalni muzičari/nastavnici koji imaju bogato iskustvo rada na najvišem umjetničkom nivou i to čini nastavu atraktivnom za sve, bez obzira na njihovu pozadinu i sposobnost.

Muzička nastava se realizuje kroz inovativne obrazovne projekte i koristeći suvremenu wirth method nastavnu metodologiju, koju je razvio profesor Gerald Wirth, predsjednik i umjetnički direktor Bečkih dječaka i naš dugogodišnji partner i mentor.

Naši studenti redovno nastupaju u muzičkim projektima i kampovima, putuju i održavaju koncerte. Naša horska sekcija je zabilježila preko 150 nastupa kako u BiH, regionu i u drugim evropskim zemljama.

Realizirali smo mnoštvo međunarodnih i regionalnih  muzičkih i humanitarnih projekata, a neki od najznačajnijih su:

O drugim programima

Community Engagement

Edukacija

Film i književnost

Lifestyle

Volonterizam