U aktivnostima Kuće dobrih tonova učestvuje preko stotinu djece i mladih i njima se na svakodnevnoj osnovi osigurava ručak. Žive u regiji u kojoj tone voća i povrća propadaju, a njihovi sugrađani koji se bave poljoprivrednom jedva mogu promovisati i prodati svoje proizvode bez obzira na njihov kvalitet.

Povezujući sve te faktore, pokrenuli smo projekat kroz koji djeca i mladi razvijaju i zatim promoviraju zdrave životne navike prethodno se educirajući o zdravoj prehrani i pripremi zdravih obroka. Taj proces podrazumijeva i podršku lokalnim proizvođačima i potiče ideju o maksimalnoj iskoristljivosti hrane.

Uspostavljamo suradnju s lokalnim proizvođačima voća i povrća – otkupljivati prinos i preuzimati viškove – i prerađujemo namirnice kuhajući hranu koja će se servirati studentima kao redovni topli obrok.

Organiziramo nabavku i dostavu namirnica od nekoliko lokalnih proizvođača i u tom procesu učestvuje naša kuharica, djeca i mladi volonteri, kao i profesionalni kuhar i nutricionista.

U ovom projektu imamo podršku svojih korisnika kao i njihovih roditelja, a dio hrane koju proizvedemo doniramo institucijama koje pružaju podršku socijalno ugroženom stanovništvu kao i pojedincima koji su u potrebi.

O drugim programima

Muzika

Edukacija

Film i književnost

Community Engagement

Volonterizam