Naši studenti redovno osmišljavaju volonterske akcije od kojih koristi ima cijela lokalna zajednica. Oni osmišljavaju akcije kroz koje promoviraju važnost očuvanja životne sredine; odlaze na akcije pošumljavanja i prikupljanja reciklažnog materijala. Sarađuju sa Centrom za socijalni rad kako bi pomogli onima koji su u potrebi. 

Sve volonterske akcije naših studenata su dio ili posljedica naših redovnih aktivnosti. Ako učestvuju u aktivnostima prikupljanja i pripreme zdrave hrane, onda volontiraju kod lokalnih proizvođača voća i povrća. Također, osim što učestvuju u pripremanju hrane, oni pronađu one sugrađane kojima je potrebno odnijeti topli obrok i to urade. 

Na ovaj način naši studenti šalju poruku da svi pojedinačno možemo doprinijeti kvaliteti života i da će naša zajednica biti bolja ukoliko svako od nas učini nešto dobro i korisno. 

O drugim programima

Muzika

Edukacija

Film i književnost

Lifestyle

Community Engagement