U Multimedijalnoj sobi u našoj kući redovno prikazujemo igrane i dokumentarne filmove prema interesima naših studenata. Ugošćujemo i filmske autore i glumce koji razgovaraju s djecom i mladima o onome što je glavna tematska preokupacija određenog djela. Tako naši studenti imaju priliku da razgovaraju s autorima, da od njih saznaju više o njihovim djelima i tako premoste jaz između onoga što knjige predstavljaju u njihovom školskom kurikulumu i toga što knjige zaista jesu i što zaista mogu biti.

Na ovaj način djecu i mlade potiču da čitaju knjige i uživaju u filmovima. Učimo ih kako da se odrede prema porukama koje im se serviraju, te koji će filmovi i knjige unaprijediti njihove socijalne i emotivne kompetencije. Pretplaćeni smo na servise koji nude različite filmske programe u skladu sa uzrastom i interesima naših studenata i oni su im na raspolaganju.

O drugim programima

Muzika

Edukacija

Community Engagement

Lifestyle

Volonterizam