U našoj kući redovno organiziramo različite edukativne programe za djecu i mlade. Pratimo njihove interese i nudimo im programe koji će biti svojevrsna nadopuna njihovim redovnim školskim aktivnostima, a kroz njih ujedno usvajaju znanja koja će im pomoći tokom studiranja ili izbora studija. Edukacija je interaktivnog i multidisciplinarnog karaktera i održavaju se u našoj multimedijalnoj sobi. Predavači su stručnjaci za različite oblasti društvenih nauka i imaju iskustva u radu s mladima.

Škola kritičkog mišljenja nudi mladima priliku da usvoje mehanizme kritičkog razmišljanja i čitanja. Kroz radionice im se skreće pažnja na važnost njihovog učešća u objektivnom sagledavanju društvene stvarnosti, a samim time ih se ohrabruje da učestvuju u kreiranju boljeg društvenog ambijenta ukazujući na probleme i predlažući rješenja. Radionice su koncipirane tako da se mladima predstavi određeni društveni/moralni/pravni problem univerzalnog karaktera; taj problem će se analizirati, utvrdit će se koje strane učestvuju u njemu i da li je ijedna od njih u podređenom položaju, predložit će se potencijalna rješenja problema i utvrditi metode kako se do tog rješenja došlo. Tim povodom će se učesnici upućivati na važnost univerzalnih ljudskih vrijednosti (ljubav, pravda, mir, solidarnost…) nasuprot partikularnih (patriotizam, nacionalizam…). 

Škola medijske pismenosti osposobljava mlade ljude da prepoznaju kvalitetan medijski sadržaj, ta da uoče mjesta manipulacije u onim sadržajima koji nisu nastali po načelima objektivnosti i tačnosti. Zamišljeno je da mladi na primjerima medijskih sadržaja usvoje vještine prepoznavanja kvalitetnog sadržaja, prepoznaju mehanizme zloupotrebe javnog prostora i nauče osnovama medijske pismenosti. Ove radionice su u korelaciji s radionicama kritičkog mišljenja; učesnici vještine kritičkog mišljenja primjenjuju prilikom analize određenog medijskog sadržaja. Važnost ovih radionica je veća time što su mladi ljudi slobodno vrijeme uglavnom koriste konzumirajući sadržaje na društvenim mrežama i raznim internet portalima od koji svaki ne nudi garantirano kvalitetne sadržaje. 

Škola aktivizma mladih upoznaje mlade ljude s važnošću aktivnog učešća u lokalnoj zajednici, s načinima kako da se organiziraju i predstave promjene za koje se zalažu, te s mehanizmima kako da dopru do zvaničnika lokalnih vlasti. Radionice su koncipirane na način da se kroz univerzalne primjere društvenog angažmana mladi osposobe da jasno artikulišu svoje stavove, da ti stavovi budu temeljeni na demokratskim načelima i da sami formuliraju prijedloge šta bi mijenjali u svojoj zajednici i kako bi se za te promjene zalagali. 

Našim studentima nudimo i časove engleskog i njemačkog jezika. Časovi engleskog jezika su namijenjeni za mlađe uzraste, dok srednjoškolci mogu pohađati nastavu njemačkog jezika. Nastava se realizira tako što prati nastavni plan i program u redovnim školama i na taj način djeca i mladi imaju priliku da usavrše svoje znanje kako bi i njihovi rezultati u školama bili bolji.

O drugim programima

Muzika

Community Engagement

Film i književnost

Lifestyle

Volonterizam